Exciter độ drag chưa hoàn chỉnh…

Posted by: Nova4x4 Category: Xe Chevrolet Colorado Tags: , , , , , , , Comments: 0

Exciter độ drag chưa hoàn chỉnh…

Exciter độ drag chưa hoàn chỉnh…

Exciter do drag chua hoan chinh
Lộ diện dù chưa hoàn thiện
Exciter do drag chua hoan chinh - 2
Quá dữ, quá màu mè. Dĩa Brembo Thái Lan
Exciter do drag chua hoan chinh - 3
Căm 7 màu, lốp Michelin, hạ ghi đông phong cách drag
Exciter do drag chua hoan chinh - 4
Tổng thể

Exciter do drag chua hoan chinh - 5
Phuộc Ohlins nhưng thân xác phuộc [email protected]? hay YSS?

/ Theo: 2banh.vn

Share this post


.
.
.
.