Sưu tầm Raider ngoại quốc:

Suu tam Raider ngoai quoc
Đèn đuôi màu đỏ lạ lẫm, pô Yoshimura phải ko ta?
Suu tam Raider ngoai quoc - 2
Cắt dè + đi pô độ làm chiếc Satria này thêm phần thể thao
Suu tam Raider ngoai quoc - 3
Chiếc Raider này có gắn thêm miếng che két nhớt
Suu tam Raider ngoai quoc - 4
Bên Việt Nam mình sao không chịu phối màu tem này?
Suu tam Raider ngoai quoc - 5
Sườn cam, cánh căm – vỏ nhỏ em nhỏ ưa nhìn
Suu tam Raider ngoai quoc - 6
Hội Raider / Belang đi off vui quá
Suu tam Raider ngoai quoc - 7
Tháo cản sau, tháo dè, ko kính chiếu hậu, pô độ này của hãng nào vậy ta?

 / Theo: 2banh.vn