Gái ngồi xe nào thì đẹp… Raider, Exciter, Xìpo hay YaZ?

Posted by: Nova4x4 Category: Ốp hông cửa Comments: 0

Gái ngồi xe nào thì đẹp… Raider, Exciter, Xìpo hay YaZ?

Gái ngồi xe nào thì đẹp… Raider, Exciter, Xìpo hay YaZ?

Gai ngoi xe nao thi dep Raider Exciter Xipo hay YaZ
Ê, nhìn cái gì mà nhìn ghê vậy kưng?Suzuki RGV120 (Xipo)
Gai ngoi xe nao thi dep Raider Exciter Xipo hay YaZ - 2
Trùi ui cặp đùi xinh wóa – Yamaha Exciter
Gai ngoi xe nao thi dep Raider Exciter Xipo hay YaZ - 3
Không kính, không nón + không bật đèn + không bận áo khoát
Gai ngoi xe nao thi dep Raider Exciter Xipo hay YaZ - 4
Chiếc này chiếc gì em cũng hok bit đâu
Gai ngoi xe nao thi dep Raider Exciter Xipo hay YaZ - 5
Chiếc này là YaZ phải hok nè
Gai ngoi xe nao thi dep Raider Exciter Xipo hay YaZ - 6
YaZ đi bánh mâm Raider cực chất như quả đất
Gai ngoi xe nao thi dep Raider Exciter Xipo hay YaZ - 7
Satria đầu dẹp của đội bán kẹp

Gai ngoi xe nao thi dep Raider Exciter Xipo hay YaZ - 8
Oh, Satria 2006 – pô Stinger + Xi teen dâu
Gai ngoi xe nao thi dep Raider Exciter Xipo hay YaZ - 9
Xin bình luận hộ em phát
Gai ngoi xe nao thi dep Raider Exciter Xipo hay YaZ - 10
Raider + hotgirl —- Tấm này chụp ở đâu ta?
Các bác cho em hỏi con gái ngồi xe nào trong mấy loại trên thi đệp toa? / Theo: 2banh.vn

Share this post


.
.
.
.