Sport up Satria 2000 xanh z1000

Posted by: Nova4x4 Category: Ốp hông cửa Comments: 0

Sport up Satria 2000 xanh z1000

Thêm sau bao ngày đi thẩm mỹ em ấy màu xanh sáng lên tí tem dạ quang…..
Sport up Satria 2000 xanh z1000
Sport up Satria 2000 xanh z1000 - 2

Update Ngày 22/02/14 sơn mâm
Sport up Satria 2000 xanh z1000 - 3
Sport up Satria 2000 xanh z1000 - 4

Vestion Satria 2000 Xanh kawa update Ngày 14/02/14
Sport up Satria 2000 xanh z1000 - 5

khi đem về tắm e nó liền Sport up Satria 2000 xanh z1000 - 6
Sport up Satria 2000 xanh z1000 - 7

Và đây là Vợ lớn Vợ bé
Sport up Satria 2000 xanh z1000 - 8
Sport up Satria 2000 xanh z1000 - 9

Hình đầu tiên e đem nó về Sport up Satria 2000 xanh z1000 - 10
Sport up Satria 2000 xanh z1000 - 11Sport up Satria 2000 xanh z1000 - 12
và chơi được 1 thời gian e đã lên e nó là satria Sport up Satria 2000 xanh z1000 - 13
Sport up Satria 2000 xanh z1000 - 14Sport up Satria 2000 xanh z1000 - 15
Rồi chơi được trong tết rồi phải xuống lại RGV120 vì ba e la…….Sport up Satria 2000 xanh z1000 - 16
Sport up Satria 2000 xanh z1000 - 17
Tiếp tục cuộc chơi và em đã sơn sườn và mâm lại toàn pộ cho e nó Sport up Satria 2000 xanh z1000 - 18
Sport up Satria 2000 xanh z1000 - 19
Sport up Satria 2000 xanh z1000 - 20Và trong thời gian chờ đợi sơn sao bao lau và cũng tới ngày e nó ráp xe vào
Sport up Satria 2000 xanh z1000 - 21Sport up Satria 2000 xanh z1000 - 22

và trong lúc đó e sắm được cặp mâm daytona va mâm củ cất đi
Sport up Satria 2000 xanh z1000 - 23

Và đã xong xe và gắn mâm vào e nó
Sport up Satria 2000 xanh z1000 - 24

Rồi đem về sằn mừng chụp 1 bô e nó
Sport up Satria 2000 xanh z1000 - 25

Rồi có ngày rãnh dành thời gian chụp e nó tí giờ chỉ có cặp mâm daytona . Đồng hồ vapor và được kính rizoma thêm bình xăng kehin họng 28….
Sport up Satria 2000 xanh z1000 - 26Sport up Satria 2000 xanh z1000 - 27Sport up Satria 2000 xanh z1000 - 28Sport up Satria 2000 xanh z1000 - 29

Rồi dành tiền sắm được cây pô stinger nhẹ nhẹ
Sport up Satria 2000 xanh z1000 - 30

Lên hình
Sport up Satria 2000 xanh z1000 - 31Sport up Satria 2000 xanh z1000 - 32Sport up Satria 2000 xanh z1000 - 33Sport up Satria 2000 xanh z1000 - 34

Rồi đang từ từ hốt được bình dầu rizoma, heo brembo va dây đầu galfer nhưng sắm được Nguyên size Sport up Satria 2000 xanh z1000 - 35Sport up Satria 2000 xanh z1000 - 36
Sport up Satria 2000 xanh z1000 - 37
Tks Ae biker đã xem ……………………… Nếu có gì sai xót xin mọi người giúp đở ………… / Theo: 2banh.vn

Share this post


.
.
.
.