Quá trình lên top speed 299km/h của Kawasaki ZX-10R:

Qua trinh len top speed 299kmh cua Kawasaki ZX10R
Kawasaki ZX-10R chạm mốc top speed 299 km/h ở tua máy 13000 vòng/phút
Qua trinh len top speed 299kmh cua Kawasaki ZX10R - 2
Số 1 – tua máy 10500 vòng/phút chiếc Ninja đạt 154-161 km/h
Qua trinh len top speed 299kmh cua Kawasaki ZX10R - 3
Số 2 khi tua máy là 13500 vòng/phút, vận tốc của chiếc xe đã ngoài 200km/h
Qua trinh len top speed 299kmh cua Kawasaki ZX10R - 4
Số 5 khi tua máy khoảng 12000 vòng/phút, đổng hồ countermet chỉ 281 km/h
Qua trinh len top speed 299kmh cua Kawasaki ZX10R - 5
Số 6, redline thì chiếc xe cũng không còn hiển thị số khác ngoài số 299 km/h
 / Theo: 2banh.vn