Raider được độ theo phong cách Thái lan với dàn chân full inox

Raider Ai bao dan chan inox la yeu
Ai bảo dàn chân inox là yếu

Raider Ai bao dan chan inox la yeu - 2
Dàn đầu xe gồm có Kính Koso, tay thắng Racingboy và bao tay Rizoma tất nhiên đều là xi inox

Raider Ai bao dan chan inox la yeu - 3
Không xi thì thui đã xi là phải nguyên cục máy

Raider Ai bao dan chan inox la yeu - 4
Nhìn đẹp và thật sạch sẽ.

Raider Ai bao dan chan inox la yeu - 5
Dàn chân cực chất với số gãy đôi Racingboy và đĩa sau CNC và xi mâm inox

Raider Ai bao dan chan inox la yeu - 6
Đĩa và sên cũng phải xi cho đủ bộ.

Raider Ai bao dan chan inox la yeu - 7
không xi thì thui đã xi là phải trọn bộ luôn cả combo mâm trước

Raider Ai bao dan chan inox la yeu - 8

Raider Ai bao dan chan inox la yeu - 9
Đừng ai bảo chơi đồ inox là yếu xe nhé

  / Theo: 2banh.vn