Raider in Philipines độ style Samsung

Raider in Philipines do style Samsung
Số gãy, tay thắng Ducati? yên 2 tầng, kiếng hậu tích hợp trên gù tay lái
Raider in Philipines do style Samsung - 2
Pô độ Yoshimura? số gãy Racing Boy, tem ốp Samsung cực độc, cắt dè vuốt đít
Chiếc này chắc IC 4 nhân hệ điều hành Android phải không các bác rành điện thoại?
  / Theo: 2banh.vn